Itä-Suomen yliopistoSähköinen tenttipalvelu - Mitä voi tenttiä?

Tentit, joihin voi tällä hetkelllä tehdä varauksia:

Filosofinen tiedekunta

 • [KN_2125209] Kulttuuriantropologian kypsyysnäyte
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125216] Antropologinen rituaalitutkimus (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [ 2125215] Antropologian tutkimussuuntauksia (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [ 2125203] Antropologian ajankohtaisia tutkimusongelmia (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125119] Antropologian perusteet
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018

Teologian osasto

 • [2421303] J: ST perusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018
 • [2422505] UPE aineopintoja: Johdanto uskonnonpedagogiikkaan
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [2422510] UPE aineopintoja: Uskonnollisuus ja elämänkaari
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [2422513] UPE aineopintoja: Uskonto ja katsomusopetus
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [2422511] UPE aineopintoja: Spiritualiteetti ja kasvatus
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [2422512] UPE aineopinnot: Uskonnollinen kasvatus ja rippikoulu
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [2411103N] Raamatun tuntemustentti (Ei Aducate)
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [2412120] EKS aineopintoja: Eksegetiikan tehokurssi
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2421301] ST perusopintoja: Johdatus systemaattiseen teologiaan
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2421302] ST perusopintoja: Johdatus opin historiaan
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2421304] J: ST perusopintoja: Teologinen etiikka
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2421305] ST perusopintoja: Ekumeniikka
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018

Humanistinen osasto

 • [2129210] 2129210 SOSIOLOGINEN TAIDETORIA 5 OP
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2132517] HIstoire littéraire des XXe et XXIe siècles
  • la 26.05.2018 – la 16.06.2018
 • [2131409_1617] Venäjän historia ja kulttuuri 2016-17
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2131901] Kielitieteen peruskurssi
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2131417] Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta
  • la 26.05.2018 – ti 31.12.2019
 • [ 2122206b] Modernista postmoderniin, kaunokirjallisuus (2 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2122206a] Modernista postmoderniin, teoriakirjallisuus (3 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [ 2122206] Modernista postmoderniin (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2129107] Taiteensosiologian perusteet 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2129103] Taiteen sosiaalihistoriaa
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2121316] Lapsen kielenomaksuminen
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2121318] Suomen kielen kontakteja
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128117] Sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden moninaisuus 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128119] Sukupuolihistoria 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2120214] Metodiopintojen korvaava kirjallisuus (kulttuurintutkimus)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125124] Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2123216] Nykykulttuurin ja populaarikulttuurin tutkimus (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125120a] Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (3 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125120] Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125120b] Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (2 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125122] Kulttuurintutkimus
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125123] Visuaalinen antropologia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125213] Näkökulmia antropologian klassikoihin
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125214] Etnografia (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2128118] Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128225] Sukupuolentutkimuksen teoriat ja käsitteet 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128226] Tutkimusmenetelmät ja tieteenkritiikki 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128230] Tasa-arvotyö 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2124907] Gender and Finnish Culture and Society 5 ECTS
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2123110] Kansanusko ja mytologia, 5 op (1.8.2017 alkaen)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125212] Antropologian oppihistoria (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2125121] Antropologian keskeisiä kysymyksiä
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2128115] Sukupuolentutkimuksen keskeiset kysymykset ja lähestymistavat 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

 • [2330008a] Kasvatustiede tieteenä, 2 op
  • la 26.05.2018 – ma 30.07.2018
 • [2331021] Kestävä käsityö
  • la 26.05.2018 – ke 15.08.2018
 • [2331025] Käsityötieteen erityistutkimusmenetelmät
  • la 26.05.2018 – ke 15.08.2018

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / School of Educational Sciences and Psychology

 • [2230105] Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta: Kirjallisuus
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2240326] Sosiaalisten erojen psykologia
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [2220301E] Advanced Literature on Special Needs Education
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2222305] Erityispedagoginen tutkimus ja pedagogiset käytänteet 3 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2220211] 2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus I, 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2220301_2015] Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2221324b] Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen tukeminen
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2220105] Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2221322b_3op] 3 op Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [2220212] Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 (5 op)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2220211E] Intermediate Studies Literature on Special Education, 5 ECTS
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2221322b_2 op] 2 op Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [2220212(3h)] Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 (erityisjärjestely 3 h)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2240324] 2240324 Työelämän psykologia
  • la 26.05.2018 – la 23.06.2018
 • [ 2240207] Organisaatiopsykologia (2017-2018)
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [2240212_2018] Alkutentti:Laadullisen tutkimuksen tutkimusstrategiat ohjauksessa ja psykologiassa
  • la 26.05.2018 – su 10.06.2018
 • [2240204] Sosiaalisen maailman rakentaminen
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2240260] Social psychology of education (for international students)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [2240218_] 2240218 Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2240259_17-18] Elämänkulku ja persoonallisuus
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2240256_17-18] Persoonallisuuspsykologia
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2331702] Suomen kielen kehitys ja vaihtelu
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [2230211] Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2230803] Psyykkinen kehitys nuoruusiässä
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2230309b] Kasvatuspsykologia, kasvatustiede 3 op
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [2230309a] Kasvatuspsykologia, aikuiskasvatustiede 3 op
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [2230106] Kasvatuksen ja koulutuksen filosofis-historiallinen perusta: kirjapaketti A
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [2230106_B] Kasvatuksen ja koulutuksen filosofis-historiallinen perusta: Kirjapaketti B
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [2230211_e] Educational Policy and Educational System (in English)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2230103] Kasvatuspsykologian perusteet, 2 op 2230103
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [2235227] Moninaisuus ja monikulttuurisuus
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Biologian laitos

 • [3122310] Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Kehitysbiologia
  • la 26.05.2018 – pe 10.01.2020
 • [3123101] Biologian filosofia ja historia
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [3123305] Syventävien opintojen loppukuulustelu, eläinfysiologia
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [3123302] Syventävien opintojen loppukuulustelu: eläinfysiologia
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [3122314] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, solubiologia ja histologia
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [3122306] Biologian aineopintojen loppukuulustelu: eläinfysiologia
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [3122321] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, evoluutiobiologia, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 28.02.2020
 • [3123222] Syventävien opintojen loppukuulustelu, evoluutiobiologia, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 28.02.2020
 • [3123307] Syventävien opintojen loppukuulustelu, eläinfysiologia: Moyes, C. and Schulte, P.: Principles of Animal Physiology.
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [3125208] Hydrobiologian aineopintojen kirjatentti, limnologia
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018
 • [3122322] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, populaatiogenetiikka, 5 op
  • la 26.05.2018 – to 26.03.2020
 • [3123218] Syventävien opintojen loppukuulustelu, genetiikka, populaatiogenetiikka ja evolutiikka (Suojelugenetiikka)
  • la 26.05.2018 – to 26.03.2020
 • [3123223] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ihmisgenetiikka, 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.03.2020
 • [3123410] Syventävien opintojen loppukuulustelu, kalabiologia, 4 op
  • la 26.05.2018 – pe 19.06.2020
 • [3123407] Syventävien opintojen loppukuulustelu, Kalabiologia (3 op)
  • la 26.05.2018 – pe 19.06.2020
 • [3123405] Syventävien opintojen loppukuulustelu: limnologia (4 op)
  • la 26.05.2018 – ti 25.08.2020
 • [3123404] Syventävien opintojen loppukuulustelu, limnologia (8 op)
  • la 26.05.2018 – to 20.08.2020
 • [3123208] Syventävien opintojen loppukuulustelu, etologia
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [3126116] Soveltavan biologian perusopintojen kirjatentti, luonnonmukainen viljely
  • la 26.05.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123201] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologia (8 op) Begon
  • la 26.05.2018 – to 30.08.2018
 • [3122317] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, kasvifysiologia
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [3123508] Syventävien opintojen loppukuulustelu, kasvifysiologia ja kehitysbiologia
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [3122301] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, biokemia
  • la 26.05.2018 – pe 31.07.2020
 • [3123406] Syventävien opintojen loppukuulustelu, limnologia, 3 op
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018
 • [3125106] Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, limnologia
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018
 • [3123203] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologia (5 op) Price
  • la 26.05.2018 – to 30.08.2018
 • [3123204] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologia (4 op) Vaughan
  • la 26.05.2018 – to 30.08.2018
 • [3122315] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, ekologia (6 op) Krebs
  • la 26.05.2018 – to 30.08.2018
 • [3122307] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, etologia
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [3125108] Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, Johdatus ekotoksikologiaan
  • la 26.05.2018 – ti 30.06.2020
 • [3125215] Hydrobiologian aineopintojen kirjatentti, ekotoksikologia
  • la 26.05.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123403] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekotoksikologia
  • la 26.05.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123402] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologinen riskinarviointi
  • la 26.05.2018 – ti 30.06.2020
 • [3122319] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, sienitiede
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [3124205_2014] Biokemian loppukuulustelu
  • la 26.05.2018 – to 02.08.2018
 • [3123602] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • la 26.05.2018 – pe 31.07.2020
 • [3122311] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, maaperätiede
  • la 26.05.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123603] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • la 26.05.2018 – pe 31.07.2020
 • [3123604] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • la 26.05.2018 – pe 31.07.2020
 • [3123413] Syventävien opintojen loppukuulustelu, metallien akvaattinen ekotoksikologia
  • la 26.05.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123304] Syventävien opintojen loppukuulustelu, kehitysbiologia
  • la 26.05.2018 – pe 10.01.2020
 • [3123601_] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • la 26.05.2018 – ti 12.05.2020
 • [3123210_] Syventävien opintojen loppukuulustelu, sienitiede 6op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [3125216] Hydrobiologian aineopintojen kirjatentti, kalabiologia 4-6 op
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018
 • [3125210] Hydrobiologian aineopintojen kirjatentti, vesiensuojelu
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [3122324] Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Kasvifysiologia
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [3125112] Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, vesiensuojelu, 4 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.07.2020

Ympäristötieteen laitos

 • [3123207] Syventävien opintojen loppukuulustelu, eläinmorfologia ja -systematiikka
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020
 • [3123309] Syventävien opintojen loppukuulustelu, solufysiologia
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020

Opinto- ja opetuspalvelut

 • [Pertun testiten] Pertun testitentti 1 h
  • la 26.05.2018 – ti 22.12.2020
 • [2htesti] Testitentti(2h) Varauksista tähän ei tarvirse välittää
  • la 26.05.2018 – pe 30.10.2020
 • [2tuntia] 2 tunnin tentti
  • la 26.05.2018 – pe 20.11.2020
 • [3h] 3 tunnun tentti (TEST)
  • la 26.05.2018 – ma 24.02.2020
 • [Pasin Monivalin] Pasin Monivalintoja ja muuta
  • la 26.05.2018 – la 21.11.2020
 • [erityistila] Erityistilan varaus 4 h
  • la 26.05.2018 – su 19.01.2020
 • [erityistila_1] Erityistilan varaus 3 h
  • la 26.05.2018 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2] Erityistilan varaus 2 h
  • la 26.05.2018 – to 30.01.2020
 • [erityistila_3] Erityistilan varaus 1 h
  • la 26.05.2018 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2_1] Erityistilan varaus 2 h kopio 1
  • la 26.05.2018 – to 30.01.2020
 • [erityistila_3_1] Erityistilan varaus 1 h kopio 1
  • la 26.05.2018 – su 19.01.2020
 • [PTK test] Pasi testaa taas
  • la 26.05.2018 – ma 14.12.2020
 • [6h] Erityistilan varaus 6 h
  • la 26.05.2018 – su 15.03.2020
 • [KK101] Johdatus johonkin
  • la 26.05.2018 – to 21.06.2018
 • [CF101] Course Fullname 101
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [6h_1] Erityistilan varaus 6 h kopio 1
  • la 26.05.2018 – su 15.03.2020
 • [6h_2] Erityistilan varaus 6 h kopio 2
  • la 26.05.2018 – su 15.03.2020
 • [erityistila_2_2] Erityistilan varaus 2 h kopio 1 kopio 2
  • la 26.05.2018 – to 30.01.2020
 • [erityistila_2_3] Erityistilan varaus 2 h kopio 1 kopio 3
  • la 26.05.2018 – to 30.01.2020
 • [erityistila_4] Erityistilan varaus 4 h kopio 4
  • la 26.05.2018 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2_4] Erityistilan varaus 2 h kopio 4
  • la 26.05.2018 – to 30.01.2020

Terveystieteiden tiedekunta

Hoitotieteen laitos

 • [4312005] Kulttuurisuus terveyden edistämisessä
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [kypmai] Kypsyynäyte (maisterintutkinnon)
  • la 26.05.2018 – ke 23.09.2020
 • [matexa] Maturity Exam (master’s degree)
  • la 26.05.2018 – ke 23.09.2020
 • [4311104] Terveyden edistämisen johtaminen, 5 op / Health promotion management, 5 credits
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018

Lääketieteen laitos - School of Medicine

 • [4450325] Terveyden edistämistä ohjaava lainsäädäntö
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [4450516_2017] Työterveyshuolto 2017
  • la 26.05.2018 – ke 01.08.2018
 • [4450328] Näyttöön perustuva terveydenhuolto
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Historia - ja maantieteiden laitos / Department of Geographical and Historical Studies

 • [5111411] Suomalaisen yhteiskunnan rakenteet ja murroskohdat keskiajalta 2000-luvulle
  • la 26.05.2018 – la 31.08.2019
 • [5119120] Ympäristöpolitiikan kirjatentti
  • la 26.05.2018 – pe 31.07.2020
 • [5119157] Community Relations and Conflict Mediation in Natural Resources Management, literature 3 cp
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [5116351] Suomen muuttuva luonnonsuojelupolitiikka, kirjallisuus
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [5116359_2015] Luonnonmaantieteen kirjatentti 5 op (Seppälä Physical Geography of Scandinavia) 2016
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [5111808(b)] Historiantutkimuksen klassikoita, kirjapaketti b)
  • la 26.05.2018 – to 01.08.2019
 • [5111808(a)] Historiantutkimuksen klassikoita, kirjapaketti a)
  • la 26.05.2018 – to 01.08.2019
 • [5111808(c)] Historiantutkimuksen klassikoita, kirjapaketti c)
  • la 26.05.2018 – to 01.08.2019
 • [5111808(d)] Historiantutkimuksen klassikoita, kirjapaketti d)
  • la 26.05.2018 – to 01.08.2019
 • [5111596] Globaali historia
  • la 26.05.2018 – to 01.08.2019
 • [5116345] Geoinformatiikan kirjallisuus I (5 op) 2016
  • la 26.05.2018 – ma 31.12.2018
 • [5116340] Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen (3 op)
  • la 26.05.2018 – ke 30.12.2020
 • [5111465] Suomen historian Ruotsin ajan erityiskysymyksiä (5 op)
  • la 26.05.2018 – ke 31.07.2019
 • [5111414] Modernin Suomen rakennemuutokset (5 op)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5116244_2016] Talousmaantiede kirjatentti I
  • la 26.05.2018 – ke 30.12.2020
 • [5119165_] Food and society II
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [5116244_II] Talousmaantiede kirjatentti II
  • la 26.05.2018 – ke 30.12.2020
 • [5119176] Contemporary issues in environmental policy (5 cp)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111801] 5111801, Historian alkutentti (5 op)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5111123b] 5111123b, Suomen historian kehityslinjat autonomian ja itsenäisyyden ajalla (2 op)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5119173] Osallistuminen ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ympäristöpolitiikassa
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020
 • [5119163_] 5119163 Mining, Environment and Society 5 cp
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020
 • [5111123a] 5111123a Suomen historian kehityslinjat Ruotsin ajalla (3 op)
  • la 26.05.2018 – ke 31.07.2019
 • [5117323] Talousmaantiede, syventävä kirjallisuus
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020
 • [5111231] 5111231, Talous- ja sosiaalihistoria (5 op)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5111463] 5111463, Liikuntakulttuurin historia (5op)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5111121] Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111464] Koulutuksen ja kasvatuksen yhteiskuntahistoria (5 op)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5111234] Sukupuolihistoria
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111439_2016] Aluehistoria
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111444_16] Etnisyyden historia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111238] Historian kehityslinjat, sivuaineopiskelijoille
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111813] Historiantutkimuksen historia ja historian teoria 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111469] Venäjän historia 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [5113307 ] Metodit ja tieteen teoria, maantiede/Methods and Theory of Science, Geography
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020
 • [5113107 ] Metodit ja tieteen teoria, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka/Methods and Theory of Science, Human Geography and Environmental Policy
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020
 • [5116344] Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus, 3 op
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020
 • [5111233] Poliittinen historia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111449] Sodat ja yhteiskuntien muutokset
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111466] Karjalan historia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111235] Ympäristöhistoria
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5111454] Modernin ympäristötietoisuuden ja ympäristöliikkeen historia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5113416] Arkistoteoria ja arkistotieteellinen tutkimus
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5119202-2017] Ympäristöpolitiikan teoriat
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [5113413] Asiakirjahallinnan ja arkistoalan perusteet
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018

Yhteiskuntatieteiden laitos - Department of Social Sciences

 • [5512516] Työelämän sosiaalipsykologia
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524205/kirja] Sosiaalitieteellinen terveystutkimus/kirja
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [ 5512521] K: Sosiaalipsykologisen identiteettitutkimuksen kysymyksiä
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512303] Sosiaalipsykologian teoriat, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5511514] Luovuus ja toiminnallisuus sosiaalipedagogisessa työssä
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5511101] Sosiaalipedagogiikan perusteet, 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5511301 ] Sosiaalipedagogiikan teoriat, 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5512508] Sosiaalipsykologian syventävä teoriakirjallisuus
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524204] Työelämä, organisaatiot ja hyvinvointi
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512510] Suomalainen sosiaalipsykologia
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512509] Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5511155] Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5524203_] Kasvu ja kasvatus yhteiskunnassa
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5512524_] Tunteiden, kehollisuuden ja hyvinvoinnin teoriat (5op)
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5515307] Mobility and Borderless Care 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5515264] Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5515263] Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5515324 16] Sukupuoli yhteiskunnassa
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5525211_2016] Yhteiskuntatieteiden paradigmat
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514321 16] Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka, 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514302_2016] Sosiologian klassikot
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514239] Teknotiede yhteiskunnassa
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5512252] Minuus ja elämänkulku, sivuaineopiskelijat, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524251] Ryhmät ja vuorovaikutus, sivuaineopiskelijat, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524201_] Ryhmät ja vuorovaikutus,pääaineopiskelijat, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512305_] Minuus ja elämänkulku,pääaineopiskelijat, 5 op
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5514325_] Valtateoriat ja -tutkimus
  • la 26.05.2018 – ma 30.07.2018
 • [5514329_] Tieteen ja teknologian tutkimus
  • la 26.05.2018 – ma 30.07.2018
 • [5514125_] Yhteisöt ja yhteisöllisyys
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5511515_1] Kohtaaminen ja dialogi ihmistyössä
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5511516_1] Yhteisötyö, yhteisökasvatus ja osallistava pedagogiikka
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5511513] Sosiaalipedagogiikan teoriakehykset, 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514301] Sosiologian syventävät teoriat
  • la 26.05.2018 – ke 20.06.2018
 • [5511521] Nuoret, koulu ja nuorisokasvatus
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5511522] Maahanmuutto ja maahanmuuttajatyö
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5524210_17] Sosiologian teoriat, kirjallisuuskuulustelu 2017
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [5514327_] Hyvinvointivaltioiden ja organisaatioiden sosiologia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5524205/luennot] Sosiaalitieteellinen terveystutkimus/luennot
  • la 26.05.2018 – su 01.07.2018
 • [5524151] Näkökulmia ihmiseen ja yhteiskuntaan
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5524214] 5524214 Sosiaalitieteiden klassikot
  • la 26.05.2018 – pe 31.08.2018
 • [5514326_2017] Yhteiskunnalliset erot ja jaot
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514303_K] Ajankohtaista sosiologista keskustelua / Kirjallisuus
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018
 • [5514330] Relationaalinen sosiologia / Relational sociology
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018
 • [5514110] Sosiologian teoriakirjallisuus, sivuaineopiskelijat
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514124] Tytöstä naiseksi
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514123] Suomalainen koulu
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514701] Nuoriso yhteiskunnassa
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5511524] Perhetyö
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514132b] Criminology
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514229] Uskonnon sosiologia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514229b] Sociology of religion
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514245_2017] Valta ja hallinta
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5514210_2017] Sosiologian menetelmäkirjallisuus, sivuaineopiskelijat, 5 op
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5512518] Terveyden sosiaalipsykologia
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [5512517] Ohjauksen ja neuvonnan teoria
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [5512523] Sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimus
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [5512534] Sosiaaliset konfliktit
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [5516104] Approaching Culture: Encounters, Representations, Cultural Identities
  • la 26.05.2018 – la 01.09.2018
 • [5511151] Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5515335] Metodologiaopinnot
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5512532] Mielenterveyden sosiaalipsykologia
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [551534] Hallinta ja ohjaus arjessa
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5512539] Moninaisuuden johtaminen
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [5512538] Monikulttuurisuuden sosiaalipsykologia
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [5512522] Narratiivinen sosiaalipsykologia
  • la 26.05.2018 – pe 15.06.2018
 • [5513107] Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018

Filosofian opetus

 • [5313232] Oikeusfilosofia (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313243] Eläinfilosofia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313211] Etiikka 2
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313242] Ympäristöfilosofia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313221] Yhteiskuntatieteiden filosofia
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313262] Soveltava etiikka
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313283] Filosofinen ihmistutkimus
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313115] Johdatus filosofiaan, kirjatentti (2 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313116] Etiikka 1, kirjatentti (2 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313117] Tieteenfilosofia 1, kirjatentti
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313118] 5313118 Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313110_2016] Filosofian perusteet (4–6 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313120] Käytännöllisen filosofian perusteet (4-8 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313160] Filosofian menetelmät (6 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313170] Metafysiikka (6 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313251] Tieteenfilosofia 2
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [5313222] Poliittinen filosofia/ Political Philosophy (5 op/ECTS)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313281] Filosofian historia (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313282] Filosofian klassikko (5 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5313150] Tieteenfilosofian perusteet (2–4 op)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018

Kauppatieteiden laitos / Department of Business

 • [5210103K] Foundations Of Finance
  • la 26.05.2018 – ma 31.08.2020
 • [5214312K] Short Term Financial Management
  • la 26.05.2018 – ma 31.08.2020
 • [5214335] International Finance
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018
 • [5214329] Accounting Theory
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5213322] Social innovation and strategy
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5213327] Appreciative Organizational Renewal (AOR) 6 ECTS
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5214328_] Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5214331] Management Control Systems
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5214330] Corporate Governance
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5214334] Corporate Finance Theory
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018
 • [5210357] Analysing Interviews and Texts
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018

Kielikeskus - Language Centre

 • [8010005-4op] Suomen kielen kirjoitusviestinnän AHOT-näyttökoe, kauppatieteet 4 op
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [8010005_2-3op] Suomen kielen kirjoitusviestinnän AHOT-näyttökoe 2-3 op
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [terminologiaten] Ruotsia farmasian opiskelijoille / terminologiatentti
  • ma 28.05.2018 – to 31.05.2018
 • [Ruotsia kaupp] Ruotsia kauppatieteiden opiskelijoille TEHTÄVÄ 1 (välikoe) Kuopio
  • ma 28.05.2018 – pe 01.06.2018
 • [8010019] Kauppatieteiden akateemiset opiskelutaidot (kirjoitusviestintä)
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [8010105] Tutkielmantekijän tekstitaidot oikeustieteiden opiskelijoille (1 op)
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [loppukoe-kuopio] Ruotsia kauppatieteiden opiskelijoille TEHTÄVÄ 2 (loppukoe) Kuopio
  • ma 28.05.2018 – pe 01.06.2018
 • [RuLääOp-Välikoe] Ruotsia lääketieteen opiskelijoille välikoe
  • ma 28.05.2018 – to 31.05.2018
 • [RulääOp-Ltentti] Ruotsia lääketieteen opiskelijoille lopputentti
  • ma 28.05.2018 – to 31.05.2018
 • [BIOLT-Ru-LoppuT] RUOTSIA BIOLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOILLE (LOPPUTENTTI)
  • ma 28.05.2018 – to 31.05.2018
 • [farmasia-lopput] Ruotsia farmasian opiskelijoille (lopputentti)
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018

Aducate

 • [AY2411105] Raamatuntuntemus (1 op)
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020
 • [AY2411102] Johdatus Vanhan testamentin tutkimukseen (4 op)
  • la 26.05.2018 – to 31.12.2020

Henkilökohtaiset tentit

 • [101] Sosiaalitieteellinen terveystutkimus/luennot 5524205 (hlo)
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [TikkanenR-FaKi] Riikka Tikkanen - Farmasian kirjallisuus
  • pe 01.06.2018 – ke 13.06.2018
 • [2221322(sennih)] Senni Hirvonen 3 op Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [Penttinen3] Sanni Penttinen, tentti 3
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [Penttinen4] Sanni Penttinen, tentti 4
  • la 26.05.2018 – to 31.05.2018
 • [4311101(SK)] Muutoksen ja innovaation johtaminen (Sari Kraft)
  • la 26.05.2018 – la 30.06.2018

Pidennetty tenttiaika(vain erityisluvalla)

 • [2220211 (3h)] 2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus I, 5 op (3h)
  • la 26.05.2018 – ti 31.07.2018