Itä-Suomen yliopistoSähköinen tenttipalvelu - Mitä voi tenttiä?

Tentit, joihin voi tällä hetkelllä tehdä varauksia:

Filosofinen tiedekunta

Humanistinen osasto

 • [2131417] Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta
  • pe 18.01.2019 – ti 31.12.2019

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / School of Educational Sciences and Psychology

 • [2235227] Moninaisuus ja monikulttuurisuus
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Biologian laitos

 • [3122310] Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Kehitysbiologia
  • pe 18.01.2019 – pe 10.01.2020
 • [3122321] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, evoluutiobiologia, 5 op
  • pe 18.01.2019 – pe 28.02.2020
 • [3123222] Syventävien opintojen loppukuulustelu, evoluutiobiologia, 5 op
  • pe 18.01.2019 – pe 28.02.2020
 • [3122322] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, populaatiogenetiikka, 5 op
  • pe 18.01.2019 – to 26.03.2020
 • [3123218] Syventävien opintojen loppukuulustelu, genetiikka, populaatiogenetiikka ja evolutiikka (Suojelugenetiikka)
  • pe 18.01.2019 – to 26.03.2020
 • [3123223] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ihmisgenetiikka, 5 op
  • pe 18.01.2019 – ti 31.03.2020
 • [3123410] Syventävien opintojen loppukuulustelu, kalabiologia, 4 op
  • pe 18.01.2019 – pe 19.06.2020
 • [3123407] Syventävien opintojen loppukuulustelu, Kalabiologia (3 op)
  • pe 18.01.2019 – pe 19.06.2020
 • [3123405] Syventävien opintojen loppukuulustelu: limnologia (4 op)
  • pe 18.01.2019 – ti 25.08.2020
 • [3123404] Syventävien opintojen loppukuulustelu, limnologia (8 op)
  • pe 18.01.2019 – to 20.08.2020
 • [3126116] Soveltavan biologian perusopintojen kirjatentti, luonnonmukainen viljely
  • pe 18.01.2019 – ti 30.06.2020
 • [3122301] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, biokemia
  • pe 18.01.2019 – pe 31.07.2020
 • [3125108] Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, Johdatus ekotoksikologiaan
  • pe 18.01.2019 – ti 30.06.2020
 • [3125215] Hydrobiologian aineopintojen kirjatentti, ekotoksikologia
  • pe 18.01.2019 – ti 30.06.2020
 • [3123403] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekotoksikologia
  • pe 18.01.2019 – ti 30.06.2020
 • [3123402] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologinen riskinarviointi
  • pe 18.01.2019 – ti 30.06.2020
 • [3123602] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • pe 18.01.2019 – pe 31.07.2020
 • [3122311] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, maaperätiede
  • pe 18.01.2019 – ti 30.06.2020
 • [3123603] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • pe 18.01.2019 – pe 31.07.2020
 • [3123604] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • pe 18.01.2019 – pe 31.07.2020
 • [3123413] Syventävien opintojen loppukuulustelu, metallien akvaattinen ekotoksikologia
  • pe 18.01.2019 – ti 30.06.2020
 • [3123304] Syventävien opintojen loppukuulustelu, kehitysbiologia
  • pe 18.01.2019 – pe 10.01.2020
 • [3123601_] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • pe 18.01.2019 – ti 12.05.2020
 • [3125112] Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, vesiensuojelu, 4 op
  • pe 18.01.2019 – pe 31.07.2020

Ympäristötieteen laitos

 • [3123207] Syventävien opintojen loppukuulustelu, eläinmorfologia ja -systematiikka
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020
 • [3123309] Syventävien opintojen loppukuulustelu, solufysiologia
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020

Opinto- ja opetuspalvelut

 • [Pertun testiten] Pertun testitentti 1 h
  • pe 18.01.2019 – ti 22.12.2020
 • [2htesti] Testitentti(2h) Varauksista tähän ei tarvirse välittää
  • pe 18.01.2019 – pe 30.10.2020
 • [2tuntia] 2 tunnin tentti
  • pe 18.01.2019 – pe 20.11.2020
 • [3h] 3 tunnun tentti (TEST)
  • pe 18.01.2019 – ma 24.02.2020
 • [Pasin Monivalin] Pasin Monivalintoja ja muuta
  • pe 18.01.2019 – la 21.11.2020
 • [erityistila] Erityistilan varaus 4 h
  • pe 18.01.2019 – su 19.01.2020
 • [erityistila_1] Erityistilan varaus 3 h
  • pe 18.01.2019 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2] Erityistilan varaus 2 h
  • pe 18.01.2019 – to 30.01.2020
 • [erityistila_3] Erityistilan varaus 1 h
  • pe 18.01.2019 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2_1] Erityistilan varaus 2 h kopio 1
  • pe 18.01.2019 – to 30.01.2020
 • [erityistila_3_1] Erityistilan varaus 1 h kopio 1
  • pe 18.01.2019 – su 19.01.2020
 • [PTK test] Pasi testaa taas
  • pe 18.01.2019 – ma 14.12.2020
 • [6h] Erityistilan varaus 6 h
  • pe 18.01.2019 – su 15.03.2020
 • [6h_1] Erityistilan varaus 6 h kopio 1
  • pe 18.01.2019 – su 15.03.2020
 • [6h_2] Erityistilan varaus 6 h kopio 2
  • pe 18.01.2019 – su 15.03.2020
 • [erityistila_2_2] Erityistilan varaus 2 h kopio 1 kopio 2
  • pe 18.01.2019 – to 30.01.2020
 • [erityistila_2_3] Erityistilan varaus 2 h kopio 1 kopio 3
  • pe 18.01.2019 – to 30.01.2020
 • [erityistila_4] Erityistilan varaus 4 h kopio 4
  • pe 18.01.2019 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2_4] Erityistilan varaus 2 h kopio 4
  • pe 18.01.2019 – to 30.01.2020

Terveystieteiden tiedekunta

Hoitotieteen laitos

 • [kypmai] Kypsyynäyte (maisterintutkinnon)
  • pe 18.01.2019 – ke 23.09.2020
 • [matexa] Maturity Exam (master’s degree)
  • pe 18.01.2019 – ke 23.09.2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Historia - ja maantieteiden laitos / Department of Geographical and Historical Studies

 • [5119120] Ympäristöpolitiikan kirjatentti
  • pe 18.01.2019 – pe 31.07.2020
 • [5116340] Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen (3 op)
  • pe 18.01.2019 – ke 30.12.2020
 • [5116244_2016] Talousmaantiede kirjatentti I
  • pe 18.01.2019 – ke 30.12.2020
 • [5116244_II] Talousmaantiede kirjatentti II
  • pe 18.01.2019 – ke 30.12.2020
 • [5119173] Osallistuminen ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ympäristöpolitiikassa
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020
 • [5119163_] 5119163 Mining, Environment and Society 5 cp
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020
 • [5117323] Talousmaantiede, syventävä kirjallisuus
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020
 • [5113307 ] Metodit ja tieteen teoria, maantiede/Methods and Theory of Science, Geography
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020
 • [5113107 ] Metodit ja tieteen teoria, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka/Methods and Theory of Science, Human Geography and Environmental Policy
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020
 • [5116344] Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus, 3 op
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020

Kauppatieteiden laitos / Department of Business

 • [5210103K] Foundations Of Finance
  • pe 18.01.2019 – ma 31.08.2020
 • [5214312K] Short Term Financial Management
  • pe 18.01.2019 – ma 31.08.2020

Aducate

 • [AY2411105] Raamatuntuntemus (1 op)
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020
 • [AY2411102] Johdatus Vanhan testamentin tutkimukseen (4 op)
  • pe 18.01.2019 – to 31.12.2020