Itä-Suomen yliopistoSähköinen tenttipalvelu - Mitä voi tenttiä?

Tentit, joihin voi tällä hetkelllä tehdä varauksia:

Filosofinen tiedekunta

 • [KN_2125209] Kulttuuriantropologian kypsyysnäyte
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125216] Antropologinen rituaalitutkimus (5 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [ 2125215] Antropologian tutkimussuuntauksia (5 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [ 2125203] Antropologian ajankohtaisia tutkimusongelmia (5 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125119] Antropologian perusteet
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018

Teologian osasto

 • [2422223] Sisällissota ja kirkko
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018

Humanistinen osasto

 • [2129210] 2129210 SOSIOLOGINEN TAIDETORIA 5 OP
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2131901] Kielitieteen peruskurssi
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2131417] Venäjän kirjallisuus ja yhteiskunta
  • to 16.08.2018 – ti 31.12.2019
 • [2129107] Taiteensosiologian perusteet 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2129103] Taiteen sosiaalihistoriaa
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2121316] Lapsen kielenomaksuminen
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2121318] Suomen kielen kontakteja
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128117] Sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden moninaisuus 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125124] Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2123216] Nykykulttuurin ja populaarikulttuurin tutkimus (5 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125120a] Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (3 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125120] Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125120b] Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (2 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125122] Kulttuurintutkimus
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125123] Visuaalinen antropologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125213] Näkökulmia antropologian klassikoihin
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125214] Etnografia (5 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128118] Etnisyys, monikulttuurisuus ja sukupuoli 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128225] Sukupuolentutkimuksen teoriat ja käsitteet 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128226] Tutkimusmenetelmät ja tieteenkritiikki 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128230] Tasa-arvotyö 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2124907] Gender and Finnish Culture and Society 5 ECTS
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2123110] Kansanusko ja mytologia, 5 op (1.8.2017 alkaen)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125212] Antropologian oppihistoria (5 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2125121] Antropologian keskeisiä kysymyksiä
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2128115] Sukupuolentutkimuksen keskeiset kysymykset ja lähestymistavat 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / School of Educational Sciences and Psychology

 • [2230105] Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen perusta: Kirjallisuus
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2240326] Sosiaalisten erojen psykologia
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [2220301E] Advanced Literature on Special Needs Education
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2220211] 2220211 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus I, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2220301_2015] Erityispedagogiikan syventävä kirjallisuus
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2221324b] Sosioemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen pedagoginen tukeminen
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2220105] Erityispedagogiikan yhteiskunnalliset perusteet, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2221322b_3op] 3 op Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2220212] Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 (5 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2220212(3h)] Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 (erityisjärjestely 3 h)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [ 2240207] Organisaatiopsykologia (2017-2018)
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [2240204] Sosiaalisen maailman rakentaminen
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2240218_] 2240218 Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2240259_17-18] Elämänkulku ja persoonallisuus
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2240256_17-18] Persoonallisuuspsykologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2230211] Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2230803] Psyykkinen kehitys nuoruusiässä
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2230211_e] Educational Policy and Educational System (in English)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2230103] Kasvatuspsykologian perusteet, 2 op 2230103
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2235227] Moninaisuus ja monikulttuurisuus
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Biologian laitos

 • [3122310] Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Kehitysbiologia
  • to 16.08.2018 – pe 10.01.2020
 • [3123101] Biologian filosofia ja historia
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [3123305] Syventävien opintojen loppukuulustelu, eläinfysiologia
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [3123302] Syventävien opintojen loppukuulustelu: eläinfysiologia
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [3122314] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, solubiologia ja histologia
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [3122306] Biologian aineopintojen loppukuulustelu: eläinfysiologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [3122321] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, evoluutiobiologia, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 28.02.2020
 • [3123222] Syventävien opintojen loppukuulustelu, evoluutiobiologia, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 28.02.2020
 • [3123307] Syventävien opintojen loppukuulustelu, eläinfysiologia: Moyes, C. and Schulte, P.: Principles of Animal Physiology.
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [3122322] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, populaatiogenetiikka, 5 op
  • to 16.08.2018 – to 26.03.2020
 • [3123218] Syventävien opintojen loppukuulustelu, genetiikka, populaatiogenetiikka ja evolutiikka (Suojelugenetiikka)
  • to 16.08.2018 – to 26.03.2020
 • [3123223] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ihmisgenetiikka, 5 op
  • to 16.08.2018 – ti 31.03.2020
 • [3123410] Syventävien opintojen loppukuulustelu, kalabiologia, 4 op
  • to 16.08.2018 – pe 19.06.2020
 • [3123407] Syventävien opintojen loppukuulustelu, Kalabiologia (3 op)
  • to 16.08.2018 – pe 19.06.2020
 • [3123405] Syventävien opintojen loppukuulustelu: limnologia (4 op)
  • to 16.08.2018 – ti 25.08.2020
 • [3123404] Syventävien opintojen loppukuulustelu, limnologia (8 op)
  • to 16.08.2018 – to 20.08.2020
 • [3126116] Soveltavan biologian perusopintojen kirjatentti, luonnonmukainen viljely
  • to 16.08.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123201] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologia (8 op) Begon
  • to 16.08.2018 – to 30.08.2018
 • [3122317] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, kasvifysiologia
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [3123508] Syventävien opintojen loppukuulustelu, kasvifysiologia ja kehitysbiologia
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [3122301] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, biokemia
  • to 16.08.2018 – pe 31.07.2020
 • [3123203] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologia (5 op) Price
  • to 16.08.2018 – to 30.08.2018
 • [3123204] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologia (4 op) Vaughan
  • to 16.08.2018 – to 30.08.2018
 • [3122315] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, ekologia (6 op) Krebs
  • to 16.08.2018 – to 30.08.2018
 • [3125108] Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, Johdatus ekotoksikologiaan
  • to 16.08.2018 – ti 30.06.2020
 • [3125215] Hydrobiologian aineopintojen kirjatentti, ekotoksikologia
  • to 16.08.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123403] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekotoksikologia
  • to 16.08.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123402] Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekologinen riskinarviointi
  • to 16.08.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123602] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.07.2020
 • [3122311] Biologian aineopintojen loppukuulustelu, maaperätiede
  • to 16.08.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123603] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.07.2020
 • [3123604] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.07.2020
 • [3123413] Syventävien opintojen loppukuulustelu, metallien akvaattinen ekotoksikologia
  • to 16.08.2018 – ti 30.06.2020
 • [3123304] Syventävien opintojen loppukuulustelu, kehitysbiologia
  • to 16.08.2018 – pe 10.01.2020
 • [3123601_] Syventävien opintojen loppukuulustelu, molekyylibiologia ja solubiologia
  • to 16.08.2018 – ti 12.05.2020
 • [3122324] Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Kasvifysiologia
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [3125112] Hydrobiologian perusopintojen kirjatentti, vesiensuojelu, 4 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.07.2020

Ympäristötieteen laitos

 • [3123207] Syventävien opintojen loppukuulustelu, eläinmorfologia ja -systematiikka
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020
 • [3123309] Syventävien opintojen loppukuulustelu, solufysiologia
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020

Opinto- ja opetuspalvelut

 • [Pertun testiten] Pertun testitentti 1 h
  • to 16.08.2018 – ti 22.12.2020
 • [2htesti] Testitentti(2h) Varauksista tähän ei tarvirse välittää
  • to 16.08.2018 – pe 30.10.2020
 • [2tuntia] 2 tunnin tentti
  • to 16.08.2018 – pe 20.11.2020
 • [3h] 3 tunnun tentti (TEST)
  • to 16.08.2018 – ma 24.02.2020
 • [Pasin Monivalin] Pasin Monivalintoja ja muuta
  • to 16.08.2018 – la 21.11.2020
 • [erityistila] Erityistilan varaus 4 h
  • to 16.08.2018 – su 19.01.2020
 • [erityistila_1] Erityistilan varaus 3 h
  • to 16.08.2018 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2] Erityistilan varaus 2 h
  • to 16.08.2018 – to 30.01.2020
 • [erityistila_3] Erityistilan varaus 1 h
  • to 16.08.2018 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2_1] Erityistilan varaus 2 h kopio 1
  • to 16.08.2018 – to 30.01.2020
 • [erityistila_3_1] Erityistilan varaus 1 h kopio 1
  • to 16.08.2018 – su 19.01.2020
 • [PTK test] Pasi testaa taas
  • to 16.08.2018 – ma 14.12.2020
 • [6h] Erityistilan varaus 6 h
  • to 16.08.2018 – su 15.03.2020
 • [6h_1] Erityistilan varaus 6 h kopio 1
  • to 16.08.2018 – su 15.03.2020
 • [6h_2] Erityistilan varaus 6 h kopio 2
  • to 16.08.2018 – su 15.03.2020
 • [erityistila_2_2] Erityistilan varaus 2 h kopio 1 kopio 2
  • to 16.08.2018 – to 30.01.2020
 • [erityistila_2_3] Erityistilan varaus 2 h kopio 1 kopio 3
  • to 16.08.2018 – to 30.01.2020
 • [erityistila_4] Erityistilan varaus 4 h kopio 4
  • to 16.08.2018 – su 19.01.2020
 • [erityistila_2_4] Erityistilan varaus 2 h kopio 4
  • to 16.08.2018 – to 30.01.2020

Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet (TeMoKuu)

 • [2124812] Hyvinvointi ja taide (3 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2124813] 2124813 Ympäristökulttuurit ja hyvinvointi (3 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [2124814-] 2124814 Kielellinen vuorovaikutus terveydenhuollossa (3 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018

Terveystieteiden tiedekunta

Hoitotieteen laitos

 • [4312005] Kulttuurisuus terveyden edistämisessä
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [kypmai] Kypsyynäyte (maisterintutkinnon)
  • to 16.08.2018 – ke 23.09.2020
 • [matexa] Maturity Exam (master’s degree)
  • to 16.08.2018 – ke 23.09.2020
 • [4311104] Terveyden edistämisen johtaminen, 5 op / Health promotion management, 5 credits
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018

Lääketieteen laitos - School of Medicine

 • [4450325] Terveyden edistämistä ohjaava lainsäädäntö
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [intraoraali-s18] Diagnostiikkatehtävä Radio I, intraoraalikuvaukset syksy 2018
  • ma 08.10.2018 – to 15.11.2018
 • [4433030] RADIO I Hammaslääketieteellinen radiologia, säteilysuojelu; perusteet
  • to 15.11.2018 – la 15.12.2018

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Historia - ja maantieteiden laitos / Department of Geographical and Historical Studies

 • [5119120] Ympäristöpolitiikan kirjatentti
  • to 16.08.2018 – pe 31.07.2020
 • [5116359_2015] Luonnonmaantieteen kirjatentti 5 op (Seppälä Physical Geography of Scandinavia) 2016
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [5116345] Geoinformatiikan kirjallisuus I (5 op) 2016
  • to 16.08.2018 – ma 31.12.2018
 • [5116340] Johdatus ajankohtaiseen geospatiaaliseen tutkimukseen (3 op)
  • to 16.08.2018 – ke 30.12.2020
 • [5116244_2016] Talousmaantiede kirjatentti I
  • to 16.08.2018 – ke 30.12.2020
 • [5116244_II] Talousmaantiede kirjatentti II
  • to 16.08.2018 – ke 30.12.2020
 • [5111123b] 5111123b, Suomen historian kehityslinjat autonomian ja itsenäisyyden ajalla (2 op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5119173] Osallistuminen ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ympäristöpolitiikassa
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020
 • [5119163_] 5119163 Mining, Environment and Society 5 cp
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020
 • [5117323] Talousmaantiede, syventävä kirjallisuus
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020
 • [5113307 ] Metodit ja tieteen teoria, maantiede/Methods and Theory of Science, Geography
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020
 • [5113107 ] Metodit ja tieteen teoria, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka/Methods and Theory of Science, Human Geography and Environmental Policy
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020
 • [5116344] Ajankohtainen geospatiaalinen tutkimus, 3 op
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020

Yhteiskuntatieteiden laitos - Department of Social Sciences

 • [5512516] Työelämän sosiaalipsykologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524205/kirja] Sosiaalitieteellinen terveystutkimus/kirja
  • to 16.08.2018 – to 30.08.2018
 • [ 5512521] K: Sosiaalipsykologisen identiteettitutkimuksen kysymyksiä
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512303] Sosiaalipsykologian teoriat, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5511514] Luovuus ja toiminnallisuus sosiaalipedagogisessa työssä
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512508] Sosiaalipsykologian syventävä teoriakirjallisuus
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524204] Työelämä, organisaatiot ja hyvinvointi
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512510] Suomalainen sosiaalipsykologia
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512509] Toiminta, vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524203_] Kasvu ja kasvatus yhteiskunnassa
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512524_] Tunteiden, kehollisuuden ja hyvinvoinnin teoriat (5op)
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5515307] Mobility and Borderless Care 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5515264] Hoivan käytännöt, kirjallisuus 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5515263] Työelämä murroksessa, kirjallisuus 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5514239] Teknotiede yhteiskunnassa
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512252] Minuus ja elämänkulku, sivuaineopiskelijat, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524251] Ryhmät ja vuorovaikutus, sivuaineopiskelijat, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524201_] Ryhmät ja vuorovaikutus,pääaineopiskelijat, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5512305_] Minuus ja elämänkulku,pääaineopiskelijat, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5511515_1] Kohtaaminen ja dialogi ihmistyössä
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5511516_1] Yhteisötyö, yhteisökasvatus ja osallistava pedagogiikka
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524205/luennot] Sosiaalitieteellinen terveystutkimus/luennot
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5524214] 5524214 Sosiaalitieteiden klassikot
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5514245_2017] Valta ja hallinta
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5514210_2017] Sosiologian menetelmäkirjallisuus, sivuaineopiskelijat, 5 op
  • to 16.08.2018 – pe 31.08.2018
 • [5516104] Approaching Culture: Encounters, Representations, Cultural Identities
  • to 16.08.2018 – la 01.09.2018

Kauppatieteiden laitos / Department of Business

 • [5210103K] Foundations Of Finance
  • to 16.08.2018 – ma 31.08.2020
 • [5214312K] Short Term Financial Management
  • to 16.08.2018 – ma 31.08.2020

Aducate

 • [AY2411105] Raamatuntuntemus (1 op)
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020
 • [AY2411102] Johdatus Vanhan testamentin tutkimukseen (4 op)
  • to 16.08.2018 – to 31.12.2020

Henkilökohtaiset tentit

 • [PestiE-FaKi] Eneli Pesti - Farmasian kirjallisuus
  • to 16.08.2018 – su 30.09.2018
 • [SavolainenC-FaK] Camilla Savolainen - Farmasian kirjallisuus
  • to 16.08.2018 – su 30.09.2018